FÅ DIALEKTTEMPEN PÅ KJØPET!!!

Nå tilbyr vi NYE kraftkunder denne flotte DIALEKTTEMPEN (bildet) på kjøpet!

Er du allerede kraftkunde hos oss får du også DIALEKTTEMPEN hvis du verver en ny kraftkunde.

Det er høst og tid for å ta et bevisst valg på hvilket kraftprodukt du ønsker når forbruket er størst.
Fastpris gir forutsigbarhet, variabel pris gjør at du betaler i takt med prissvingningene. Valget er ditt:)

Tilbudet varer i ei uke.

Her kan du velge kraftprodukt, husk at vi har meget konkurransedyktige priser:
https://www.rauma-energi.no/kraft/privat/bestill-kraft/

20151018_102522_resized_1

EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta har varslet plassfratredelse på 14 nye energibedrifter med til sammen 308 ansatte. Dette utgjør nesten 60 % av total arbeidsstokk i disse bedriftene! Om streiken ikke blir avsluttet innen torsdag vil totalt 30 bedrifter og 538 ansatte være i streik fra fredag 30. september.

Rauma Energi AS ble som de fleste vet, tatt ut fra fredag 23. september. Vi ber om forståelse for at kundehåndteringen, sentralbordet inkludert, ikke blir håndtert like tilfredsstillende som ved en normalsituasjon.

De nye energibedriftene er:

 • Alta Kraftlag SA
 • Aurland Energi
 • Eidefoss AS
 • Ballangen Energi AS
 • Finnås Kraftlag
 • Luster Energiverk AS
 • Lærdal Energi AS
 • Meløy Energi AS
 • Midt Nett Buskerud AS
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Røros Elektrisitetsverk AS
 • Skånevik Ølen Kraftlag
 • Suldal Elverk KF
 • Svorka Energi AS

KS Bedrift har etablert kontakt med de nye bedriftene og begynt forberedelsene mot en eventuell utvidelse av streiken.

Les mer på:
http://www.ksbedrift.no/

20160923_123802_resized

Selv om det er streik så er partene (arbeidergiverne og arbeidstakerne) enige om at Rauma Energi AS skal sørge for å avverge fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier.

Følgende informasjon er sendt ut til blant annet beredskapsgruppen i kommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Arbeidsgiver og berørte fagforeninger har skrevet under beredskapsavtaler, for å avverge fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier.

 • Vaktfunksjonene løper som normalt under streiken, og er utvidet til også å gjelde på dagtid.
 • For alt arbeid skal det søkes om dispensasjon. Det vil si at feilretting vil kunne ta lengre tid enn normalt.
 • I evt. tilfeller der det er åpenbar, akutt fare for liv, helse eller betydelige materielle verdier vil det bli igangsatt feilretting, uten å vente på behandling av dispensasjonssøknader.
 • Rauma Energi har etablert en beredskapsgruppe, for å håndtere streiken. Beredskapsgruppa står i løpende kontakt med arbeidstakerorganisasjonenes lokale streikekomite.
 • Rauma Energi har søkt om dispensasjon fra streiken for de personer som arbeidsgiver betrakter som kritiske nøkkelpersoner. Søknadene er under behandling.
 • Feilmeldingsnummeret, 71 22 23 23, er betjent som normalt.
 • Ordinært sentralbord, for kundehenvendelser, vil være stengt inntil videre.

 

Rauma Energi sin kontaktperson vedr. streiken er adm. dir. Alf Vee Midtun (bildet)

20160923_124133_resized

 

19 av 34 ansatte hos Rauma Energi AS er tatt ut i streik fra fredag 23. september 2016.

Rauma Energi AS er spesielt opptatt av at uforutsette hendelser som strømbrudd blir håndtert. Feilmelding skal fortsatt meldes på telefon 71 22 23 23.

Følgende skriv gikk ut til medier, kommunen, eierne, styret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal fredag formiddag, signert administrerende direktør Alf Vee Midtun:

Imidlertid er det inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrif5t og NITO.

Rauma Energi AS har mottatt varsel om at alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT – 19 (av 34) – er tatt ut i streik fra fredag morgen.

Mekling kom i gang 21. september . Frist for å bli enige var 22.september kl. 24.00. Det ble som nevnt inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund.

KS Bedrift beklager sterkt at det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Hovedkonflikten mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene er knyttet til hvordan partene (sentralt) skal håndtere regjeringens endring i arbeidsmiljøloven knyttet til omregningsfaktoren for vaktarbeidet. Endringene trådte i kraft fra 01.07.2015. Arbeidstakerorganisasjonene vil ha avtalefestet en bedre ordning(omregningsfaktor) enn den som står i arbeidsmiljøloven, KS Bedrift ønsker å forholde seg til Arbeidsmiljøloven(som tidligere).

Ledelsen har jobbet med forberedelser til streik, sammen med de tillitsvalgte. Det viktige her har vært å:

 • Plan for å sikre driften
 • Søke dispensasjoner for nøkkelpersonell
 • Opprettholde beredskapsavtale på nett

 

 

Rauma Energi AS beklager hvis kunder blir berørt av den pågående streiken.

Mottakere av dette skrivet vil bli holdt orientert om status ved endringer.
20151228_114118_resized

Rauma Energi AS har, gjennom samarbeidsavtalen med rockefestivalen på Åndalsnes, fått etablert tre ladestasjoner for mobiler og lesebrett inne på festivalområdet.
Dette koster sjølsagt ikke deg som festivaldeltaker noen verdens ting!
Forutsetningen for at dette tilbudet vil vare hele rockehelga, er at de tre ladestasjonene får stå i fred. At laderne blir stående i gjen etter at DU har ladet telefonen (eller lesebrettet).
Rauma Energi AS kommer IKKE til å fylle på med nye ladere hvis de tre som er satt opp forsvinner.
– Vi håper mange benytter seg av tilbudet og at du som gjest setter pris på dette, sier styreleder Sigurd Brevik i RaumaRock.
– Det er viktig å understreke at verken vi i Rauma Energi AS eller RaumaRock står ansvarlige hvis telefonen din skulle bli borte, mens den lades. Derfor vil det være smart å stå ved kabeltrommelen og vente til du har fått ladet opp enheten din, sier markedssjef Lars Smisethjell i Rauma Energi AS.
Dermed gjenstår det å ønske deg ei skikkelig god og energisk (!) rockehelg!

raumarocksigurd

Du har kanskje lagt merke til at Rauma Energi AS har oppgradert det som tidligere het Nebba koblingsstasjon…?  Vet foten av fjellet Nesaksla.

Nå er navnet endret til Romsdalseggen koblingsstasjon, vi har malt bygningen, skiftet takrenne etc, fått på plass reklameplakater og ryddet rundt bygget. I tillegg har kommunegartner Anne-Lise Larsen og hennes stab fjernet noen av trærne foran stasjonen slik at den har blitt mer synlig.

Rauma Energi AS vil at det skal være et fint bygg å se på når du kommer over Romsdalseggen og ender turen ved stasjonen – eller at du starter på turen ved bygget. Dette gjelder sjølsagt også de som går oppover mot Rampestreken og Nesaksla. Og også de som ferdes forbi området.

Rauma Energi AS ber deg ta en kikk på reklameplakatene. Blant annet har vi et samarbeid med Romsdal Reiseliv og Handel som betyr at vi gir en opplevelse over Romsdalseggen inkludert overnatting og reise samt full pensjon to en av våre kunder. Vi trekker ut vinneren i slutten av august; gavekortet har en verdi inntil 10.000 kroner.  Derfor kan det så absolutt lønne seg å kjøpe kraft hos oss, hvis du ikke allerede har gjort det!

trafokiosken

 

Når er det frisk bris og stiv kuling?

Vind- og temperaturmåleren til Rauma Energi AS på Øran viste da dette bildet ble tatt 9 meter i sekundet og null grader. Med andre ord frisk bris som betyr at det faktisk er 7 minusgrader.

Sjekk tabellen på denne linken for å finne den eksakte temperaturen ut i fra ulike vindstyrker:

Effektiv temperatur

20151228_114118_resized

Smart Strøm Nordvest (SSNV), en allianse mellom ti nettselskaper i Møre og Romsdal har i dag inngått kontrakt med Bratseth AS om montasje av 150 000 nye strømmålere.

Alliansen er etablert for å ivareta myndighetenes krav om nye smarte målere for alle nettkunder innen 01.01.2019.

Nettselskapene som er med i alliansen er: Istad Nett AS, Mørenett AS, Nesset Kraft AS, Nordmøre Energiverk AS, Nordvestnett AS, Rauma Energi AS, Sandøy Energi AS, Stranda Energi AS, Sunndal Energi KF og Sykkylven Energi AS. Det vises forøvrig til www.smartstromnordvest.no og www.smarthub.no.

I løpet av perioden fra og med 2016 til og med 2018, vil ca.150.000 måler bli byttet ut med nye smarte målere i områdene til de ti nettselskapene. Det vil bli gjennomført en pilot i to nettområder i andre kvartal 2016, som vil omfatte ca.1000-2000 målepunkter. Etter gjennomført pilot vil det bli en nøye evaluering før hovedmontasjen av nye målere starter i tredje kvartal 2016.

For nettkundene vil nye målere bety at de slipper å lese av strømforbruk og at det strømforbruket som står på fakturaen vil være eksakt det som er brukt. I tillegg vil de nye målerne gi kundene muligheter for styring av sitt strømforbruk gjennom tilgang til måleverdier via et grensesnitt på målerne. Etablering av et slikt grensesnitt ligger også i kravet fra myndighetene.

I forkant av at det skal monteres nye målere, vil nettkundene få skriftlig informasjon fra sine respektive nettselskaper om hvordan skifte av målere vil foregå, hva kundene må forberede før målerbytte, hvilke fordeler nye målere innebærer for kundene, avtale om tidspunkt for målerbytte med mere.

signeringsmoete-bilde

 

KTI-undersøkelsen ble gjennomført i ukene 36-39 i 2015. 2200 intervjuer ble foretatt totalt per telefon fra Norfaktas lokaler i Trondheim.

Kundeundersøkelsen omfattet 12 kraftselskap. Ni av ti respondenter er kraftkunder av Rauma Energi AS.

Med hensyn til omdømmefaktorene oppnådde Rauma Energi høyest skåre på områdene «pålitelig og trygg kraftleverandør. «troverdige i sin markedsføring» og at «Internettsidene er oversiktlige og enkle å finne frem i».

De ansatte i Rauma Energi AS ble orientert om undersøkelsen i allmøte 11. november og styret 19. november.