Lojale kraftkunder

 

KTI-undersøkelsen ble gjennomført i ukene 36-39 i 2015. 2200 intervjuer ble foretatt totalt per telefon fra Norfaktas lokaler i Trondheim.

Kundeundersøkelsen omfattet 12 kraftselskap. Ni av ti respondenter er kraftkunder av Rauma Energi AS.

Med hensyn til omdømmefaktorene oppnådde Rauma Energi høyest skåre på områdene «pålitelig og trygg kraftleverandør. «troverdige i sin markedsføring» og at «Internettsidene er oversiktlige og enkle å finne frem i».

De ansatte i Rauma Energi AS ble orientert om undersøkelsen i allmøte 11. november og styret 19. november.