Oppdatering av åpningstider – bredbånd

Oppdatering av våre åpningstider (telefon 7122 6710)
Mandag – Fredag: 08.00 – 15.30

Vakttelefon privat (7122 6710)
Mandag – Fredag: 16.00 – 20.00
Lørdag: 12.00 – 18.00
Vakttelefonen er forbeholdt feil med internett eller TV. Tjenesten håndteres av Sucom.