150 mm nedbør på seks dager

Fra en knusktørr sommer så har nedbørsbildet endret seg mye den siste uka.
Fra og med 22. september og til i dag så har det kommet cirka 150 mm nedbør på Åndalsnes. Det «toppet seg» 24. september hvor det kom hele 42,2 millimeter med nedbør.

Fra 1. september til og med 26. september i år så har det kommet 197,4 millimeter. Det betyr at vi kommer til å komme godt over 200 millimeter når årets niende måned er omme.
I løpet av de åtte første månedene i år kom det totalt 424,2 millimeter nedbør på Åndalsnes. Det betyr at vi i september får halvparten og vel så det av all nedbøren samlet sett i løpet av de åtte første månedene.

Noen vil tro at all nedbøren påvirker prisene på strøm. Ja, til en viss grad.
Spotprisene på Nordpool har variert svært mye, fra 62,3 øre/kWh den 5. september til 20,1 øre/kWh den 22. september. Kraftanalytikerne tror prisene vil gå noe ned utover høsten, men de vil fortsatt holde seg på et forholdsvis høyt nivå slik at vi fort får en gjennomsnittpris på året 2018 på mellom 45 og 50 øre/kWh.


Nedbørsmåleren i Kammen på Åndalsnes.