Bestille kraft

Rauma Energi Kraft tilbyr ulike produktløsninger tilpasset din bedrifts ønsker. Ta kontakt for å få rådgiving.

Vanlig markedskraft (spot) og standard variabel kan du bestille for din bedrift i linkene under. Ved forbruk over 50.000 kWh eller ønske om andre avtaler ber vi om at du tar kontakt på 71 22 67 50 eller kraft@rauma-energi.no for å få et tilpasset tilbud.

 

re-ill-kraftavtale-spot

Spot

La strømprisen din følge vår innkjøpspris.

  • Strøm etter markedspris
  • Innkjøpsprisen + et fast påslag
  • Prisen varierer fra time til time
re-ill-kraftavtale-variabel

Standard variabel pris

Avtale der prisene justeres i takt med markedet.

  • Prisen følger strømmarkedet
  • Unngår de største pristoppene
re-ill-kraftavtale-fast

Fastpris 

1, 2, 3 eller 5 år. Avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.

  • Samme pris hele perioden
  • Jevnere strømregninger
  • Enkelt og oversiktelig

EnergiForvaltning+

Din bedrifts kraftbehov sikres 1-3 år i forkant for å unngå pristopper og over tid få lavere strømregninger.