EnergiForvaltning+

lars@rauma-energi.no

Avtalen for deg som tenker fremover.

  • Innkjøpet av kraft starter tre år før levering
  • Fastprisens forutsigbarhet og spotprisens muligheter
  • Pristoppene flates ut
  • Fastbeløp pr mnd er kr 25

Kontakt oss for mer informasjon og et tilpasset tilbud.

EnergiForvaltning+ gir fastprisens forutsigbarhet og spotprisens muligheter, og man slipper usikkerheten med valg av tidspunkt for når man skal inngå avtale. Denne kombinasjonen gir en forutsigbarhet i prisen og samtidig muligheten for en langt lavere pris enn selv den laveste fastprisen for perioden. Med EnergiForvaltning+ inngår dere en innkjøpsavtale der rammer og risikoer er klart definert.

EnergiForvaltning+ består av to elementer, grunnsikring og aktiv forvaltning.

Grunnsikring
Innkjøpene forvaltes i form av mange små innkjøp i perioden før levering slik at pristoppene flates ut. Innkjøpene starter 3 år før levering og danner da en 3-års indeks.

Aktiv forvaltning
Dere tillater oss å fravike den gjennomsnittlige innkjøpsprisen i grunnsikringen med maksimalt 4 øre/kWh. Denne summen benyttes til å aktivt handle i forwardmarkedet på Nord Pool med gevinst som formål.

Fastpris dannes av resultatet avgrunnsikring +/- resultat fra aktiv forvaltning.

Hvem passer avtalen for?

EnergiForvaltning+ er en avtale utviklet og tilpasset bedrifter med årlig forbruk større enn 300.000 kWh.

Bred kompetanse

EnergiForvaltning+ er et produkt utviklet i samarbeid med Markedskraft. Markedskraft er et av Nordens ledende uavhengige forvaltnings- og analysemiljø innen kraftsektoren. Gjennom EnergiForvaltning+ kan din bedrift dra direkte nytte av Markedskrafts og Rauma Energis brede kompetanse og markedsforståelse. Markedskrafts kunnskap og spisskompetanse gir svært gode muligheter til å senke innkjøpsprisen. EnergiForvaltning+ benytter Markedskrafts godt utprøvde analyse- og handelssystemer. De historiske resultatene de siste 10 år vært svært gode for våre kunder i form av lave kraftpriser.

For mer informasjon, eller tilbud om avtale, kontakt:
Lars Smisethjell: lars@rauma-energi.no – Tlf 71 22 67 50

Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Kontakt oss gjerne for rådgiving på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.