Fastprisavtale

Avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.

Gjeldende pris 1 år:

Midt-og Nord-Norge (NO3/NO4): 53,08 øre/kWh eks. mva.
Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 53,08 øre/kWh eks. mva.
  • Samme pris over en gitt periode
  • Forutsigbare fakturaer
  • Enkelt og oversiktlig

Prisen gjelder for bedriftskunder med årsforbruk under 50.000 kWh. Bedrifter med høyere forbruk, eller ønsker om lengre avtaler, må ta kontakt for å få et tilpasset tilbud.

Vi kjøper fra og med 2021 elsertifikater i sin helhet til sluttbruker fra våre egne vannkraftverk på Verma, Berild og Herje. 

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Dette gir din bedrift en forsikring mot høye strømpriser. Avtalen bør blant annet vurderes for bedrifter som ønsker mer forutsigbare regninger.

Fastpriskontrakter kan sammenlignes med fastrentelån. Kraftprisen blir da tilsvarende renten på lånet. Dersom den flytende lånerenten i snitt ligger høyere enn fastrenten, vil man tjene på en fastrente. Tilsvarende vil man tape på bindingen dersom den flytende prisen i snitt ligger under fastprisen.

I perioder med prisforskjeller mellom de ulike områder i Norden, vil kunden bli avregnet etter prisområdet anlegget tilhører. Dette kan påvirke kostnaden noe – både positivt og negativt.

Avtalen er bindende for begge parter i avtaleperioden.

Fastbeløp pr mnd er kr 23,2 eks. mva.

Ønsker du å bestille eller motta et tilbud? Fyll ut skjema her:

 


Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Kontakt oss gjerne for rådgiving på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.