Spot

La kraftbørsen Nord Pool styre strømprisen.

Spotpris + 3,98 øre/kWh

  • Strøm etter markedspris
  • Prisen din følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen
  • Underliggende pris varierer fra time til time

Påslaget inkluderer den statlig pålagte elsertifikatkostnaden.

Vi kjøper fra og med 2021 elsertifikater i sin helhet til sluttbruker fra våre egne vannkraftverk på Verma, Berild og Herje. 

Få strømmen prissatt etter gjeldende markedspris på den nordiske kraftbørsen NordPool. Den strømmen som leveres via NordPool kalles spotpris og styres av tilbud og etterspørsel fra time til time i hele Norden. Markedsprisen vil variere fra måned til måned. På Nord Pool skiller man mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for alle landene i Norden. På grunn av flaskehalser i kraftsystemet vil prisen som faktisk betales ofte være forskjellig i ulike områder i Norden. Norge er normalt delt inn i fem prisområder. Områdeprisen der din bedrift er brukes som referanse når spotprisen beregnes.

Fastbeløp pr mnd er kr 23,2. Alle priser eks mva.

Se Nord Pool spotpriser her:

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:

Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Kontakt oss gjerne for rådgiving på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.