Standard variabel pris

Avtale der prisene justeres i takt med markedet.

Gjeldende pris:

Midt- og Nord-Norge (NO3/NO4): 42,43 øre/kWh eks mva. 47,99 øre/kWh fra og med 20.07.2021.
Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 55,59 øre/kWh eks mva.
 

  • Prisen justeres etter strømmarkedets bevegelser.
  • Unngår de største pristoppene som spot-prisavtaler gir.

Standard variabel kraftpris er den den tradisjonelt mest vanlige strømavtalen. Prisen på standard variabel kraftpris justeres med varierende frekvens. Prisen baseres på utviklingen i kraftmarkedets innkjøpspriser. Med denne avtalen unngår man de største utslagene i prisen som spot-prisavtaler gir.
Vi kjøper fra og med 2021 elsertifikater i sin helhet til sluttbruker fra våre egne vannkraftverk på Verma, Berild og Herje. 

Rauma Energi Kraft informerer om prisendringer før de trer i kraft. Dette skjer på vår hjemmeside. Du kan også bestille direktevarsel på din side. Kontraktene har ingen bindingstid.

Fastbeløp pr mnd er kr 23,2 eks. mva.

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:

Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.