Bestill kraft

 

Spot Mannen

Produktet som gir deg den reneste strøm.

 • Opprinnelsesgaranti
 • Strøm etter markedspris
 • Prisen varierer fra time til time
 • Ingen bindingstid

 

Spot Trollveggen

 

 • Strømprisen er lik spotpris -2øre
 • Prisen varierer fra time til time
 • Ingen bindingstid

 

re-ill-kraftavtale-spot-web

Spot web

Følg markedets prisbevegelser.

 • Strøm etter markedspris
 • Prisen varierer fra time til time
 • Forutsetter e-Faktura/e-postfaktura og AvtaleGiro
 • Ingen bindingstid

 

re-ill-kraftavtale-spot

Spot

Følg markedets prisbevegelser.

 • Strøm etter markedspris
 • Prisen varierer fra time til time
 • Ingen bindingstid
Illustrasjon

Standard variabel pris

Avtale der prisene justeres i takt med markedet.

 • Prisen følger strømmarkedet
 • Unngår de største pristoppene
re-ill-kraftavtale-fast

Fastpris 3 måneder

Nye kunder som ønsker forutsigbarhet en kort stund.

 • Samme pris i tre måneder
 • Enkelt og oversiktlig
re-ill-kraftavtale-fast

Fastpris 1 år

Avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.

 • Samme pris i ett år
 • Enkelt og oversiktlig

 

Spot Romsdalseggen

Strøm til ren spotpris

 • Din pris følger prisen på kraftbørsen
 • Ingen bindingstid
 • 49,- per måned i fastbeløp
Illustrasjon

Spot Solstrøm

 • Du selger overskudds-strømmen til oss
 • Du kjøper strøm av oss ved behov

Variabel web

 • Forutsetter e-Faktura/e-postfaktura og AvtaleGiro
 • Prisen følger strømmarkedet
 • Unngår de største pristoppene

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Over ser du hvilke kraftavtaler Rauma Energi Kraft leverer til privatpersoner. Hvilken avtale som passer for deg er avhengig av dine ønsker om forutsigbarhet.

De underliggende strømpriser endres fra time til time gjennom hele året. Prisene styres blant annet av vær- og vannforhold for kraftprodusenter og temperaturene som påvirker forbruket i Norden.

Strøm-avtalene du kan velge mellom kan deles opp i tre hovedtyper.

 • Variable prisavtaler følger markedets svingninger, men flater ut de største prishoppene.
 • Spotavtaler følger kraftbørsens bevegelser opp og ned fullt ut, og kan passe for deg som aksepterer dette.
 • Fastpris og gir forutsigbarhet i form av samme pris per kWh for henholdsvis hele eller halve forbruksvolumet.

_______________________________________________________________________________

 

For rådgivning kan du ta kontakt på telefon 71 22 67 50 eller kraft@rauma-energi.no