Fastpris 1 år

Avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.

Gjeldende pris:

Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 66,35 øre/kWh.
Midt-og Nord-Norge (NO3/NO4): 66,35 øre/kWh
  • Samme pris over en gitt periode
  • Jevnere strømregninger
  • Enkelt og oversiktlig

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på strøm målt i øre/kWh over en periode.

Dette gir deg som kunde en forsikring mot høye strømpriser – spesielt på vinterstid.

Avtalen kan blant annet vurderes for husholdninger ønsker mer forutsigbare og jevne strømregninger. Avtalen er bindende for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel sies opp før utløpet av perioden påløper det et avbruddsgebyr.
Fastbeløp pr mnd er kr 29. Alle priser er inkludert mva.
Vi kjøper fra og med 2021 elsertifikater i sin helhet til sluttbruker fra egne vannkraftverk. 

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:


Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.