Spot Solstrøm


Produksjonen skjer vanligvis via solcellepaneler på taket av bolig/hytte. Overskuddsstrømmen selges tilbake til Rauma Energi Kraft AS. Det tilkommer et fastledd per målepunkt (29 kr pr mnd). Alle priser er inkl mva.
Avtalen er løpende, med 12 mnd bindingstid fra oppstart. En plusskunde kan ikke produsere (netto innmating) mer elektrisk energi enn 100 kW til enhver tid. Plusskunden behøver ikke omsetningskonsesjon.

En plusskunde beskrives som en kunde som på forskjellige tider i løpet av året produserer mer strøm enn vedkommende selv vil forbruke. Produksjonen skjer vanligvis via solcellepaneler på taket av bolig eller hytte. Denne overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandøren.

 • En plusskunde kan ikke produsere (netto innmating) mer elektrisk energi enn 100 kW til enhver tid.
 • Det lokale nettselskapet vil tariffere plusskunder netto (det vil si at kunden her ikke betaler nettleie for bruk av egenprodusert strøm).
 • Plusskunden behøver ikke omsetningskonsesjon.
 • Ettersom kraftselskapet kjøper den produksjon som man ikke selv benytter, behøver ikke plusskunden egen balanseavtale.
 • Er du i tvil om du kan bli plusskunde, ta kontakt med elektriker.
 • Du behøver en fjernavlest strømmåler som registrerer utveksling av energi i begge retninger. Dette er en funksjon som alle nye AMS målere har.
 • Nettselskapet stiller tekniske krav til anlegget som installeres. Anlegget skal ikke kunne bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder, og skal ikke kunne mates inn på et spenningsløst nett.
 • Du må selv dekke de kostnader som er knyttet til produksjonsutstyr, installatør etc.
 • Du kan søke om tilskudd som plusskunde – leser mer her: https://www.enova.no/
 • Innmating over 4kW skal normalt utformes som symmetrisk trefaseløsning.
 • Skal du bli plusskunde må du søke om dette via en elinstallatør.
 • Ta kontakt med din elinstallatør for ytterligere informasjon om det praktiske rundt installasjoner etc.

For mer informasjon om standardavtale gjeldende for plusskunder, les her: https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2019/flere-plusskunder-gir-unodvendige-utfordringer/

Her kan du kjøpe håndbok for plusskunder: https://butikk.energinorge.no/products/handbok-plusskunder-127/

Klar for å bestille? Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for Spot Solstrøm

 

Trykk her for å lese våre kontraktsbetingelser.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Rauma Energi AS – enten teknisk konsulent Anders Sletta (mob.nr 4041 6753 og epost: anders@rauma-energi.no) eller markedssjef Lars Smisethjell (mob.nr 4041 6720 og epost: lars@rauma-energi.no). Eller på epost til omsetningsselskapet: kraft@rauma-energi.no