Elhub starter opp

Elhub er kraftmarkedets nye datahub. Den går i drift 18. februar 2019. Elhub har som mål å sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon, og gjøre hverdagen din som strømkunde enklere. Her finner du en oversikt over hva innføring av Elhub vil bety for deg som strømkunde, både under og etter lansering. Etter lansering […]

Prøvedrift i mars

Onsdag 13. februar besøkte styret i Rauma Energi AS nye Verma kraftverk. Arbeidet har vært noe forsinket, men nå er vannfyllingen godt i gang. – I løpet av mars måned tror vi at prøvedriften kommer i gang, fortalte prosjektleder Knut Peder Voldset til styret under befaringen i turbinhallen. Både styreleder Arne S. Lillehagen og administrerende […]

Søk om midler fra oss

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt. Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur. Nå kan lag og foreninger […]