Korrigering av feilavregning i desember

Under en systemendring for fastbeløpet på enkelte krafttariffer, har det skjedd en feil.

Ved avregning for desember er det derfor fakturert 1/12 av månedsbeløpet.

Feilen er rettet nå, men det medfører at det korrekte beløpet må kreves inn på avregning for januar 2020.