Produksjon

Moderne, lokal kraftproduksjon

Rauma Energi AS produserer fornybar energi som årlig dekker mer enn lokale forbruket i Rauma kommune, og bidrar positivt til kraftbalansen i Møre og Romsdal. Kraftselskapet har produsert vannkraft siden 1918.

 

Våre kraftverk

Rauma Energi har tre vannkraftverk, som i et normalår produserer samlet ca. 165 GWh. Det nyeste er Verma kraftverk, som ble satt i drift i 2019, og som ligger øverst i Romsdalen. Herje kraftverk ved Åfarnes ble satt i drift i 2015, mens Berild kraftverk i Innfjorden har vært i drift siden 1999, og ble utvidet med en ny turbin i 2013.

 

Organisasjon og ansatte

Rauma Energi Produksjon AS er datterselskap til Rauma Energi Holding AS. Adm. direktør er leder for konsernet og dets datterselskaper, og for øvrig har Rauma Energi Produksjon AS fire ansatte. Produksjonssjef/VTA, maskinmester/driftsansvarlig samt to fagarbeidere sørger for den daglige driften av produksjonsanleggene, sikkerheten ved vassdragsanleggene samt gjennomføring av nye prosjekter.

 

 

Trygg ferdsel ved våre anlegg

Opphold og ferdsel i og ved kraftverk, dammer og tilknyttede elver er forbundet med risiko. Ved ferdsel og friluftsliv i disse områdene må en vise spesiell aktsomhet. Les mer om ulike risikomomenter ved produksjonsanleggene, her: Verma, Berild, Herje.

 

Les mer om våre kraftverk

 

Her finner du utfyllende informasjon om våre kraftverk:

 

Trykk på Info Berild til web for å lese mer om Berild i Innfjorden, trykk på Info Verma til web for damanlegg på Verma og trykk på Info Herje til web
for damanlegg på Herje.

Les mer om våre kraftverk