Søknad til Energifondet 2021

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.

Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur.
Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra Energifondet ved å bruke søknadsskjemaet under.  Lag med flere grupper og aktiviteter søkes samlet.
Aktiviteter for barn og unge prioriteres.

Søkere bes skrive en kort begrunnelse og om å beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.

Søknadsfristen går ut 1. februar 2021.