Prøvedrift i mars

Onsdag 13. februar besøkte styret i Rauma Energi AS nye Verma kraftverk. Arbeidet har vært noe forsinket, men nå er vannfyllingen godt i gang.
– I løpet av mars måned tror vi at prøvedriften kommer i gang, fortalte prosjektleder Knut Peder Voldset til styret under befaringen i turbinhallen.

Både styreleder Arne S. Lillehagen og administrerende direktør Alf Vee Midtun uttrykte tilfredshet med den omfattende jobben som er gjort i forbindelse med kraftutbyggingen.

Rauma Energi AS investerer ca 400 millioner kroner i nye Verma kraftverk som betyr at årsproduksjonen øker fra 70 til 105 GWh.

https://www.nrk.no/mr/lover-et-gronnere-nytt-verma-kraftverk-1.13327743