Søk om midler fra oss

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet.
Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.

Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur.
Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra Energifondet ved å bruke et søknadsskjema.
Søkere bes skrive en kort begrunnelse og om å beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.
Lag/foreninger med flere grupper/idretter må samle sin søknad. Tiltak for barn og unge blir prioritert.

Søknadsfristen er i perioden 1. januar til 1. februar 2019.

https://www.rauma-energi.no/kraft/om-oss/soknad-til-energifondet/