Fastpris 3 mnd

18,36 øre/kWh

Bestill Fastpris 3 måneder

Fastpris 5 år

Bind prisen i lang tid

Bestill Fastpris 5 år

Variabel web

Mer stabil enn spot

Bestill Variabel web

Spot Mannen

Fornybar energi

Bestill Spot Mannen


Grønn kraft

Spot Web

Spotpris + 3,36 øre/kWh

Bestill Spot Web

Les siste nytt fra Rauma Energi

Her får du en oversikt over de siste sakene våre

bilde av overløp