Fastpris 6 mnd

Fastpris

Kampanjepris!

Fastpris 1 år

49,98 øre/kWh

Bestill Fastpris 1 år

Spot Rampestreken

Fornybar energi - lavt påslag

Kampanjepris - kun NYE kunder


Grønn kraft

Spot Mannen

Fornybar energi

Bestill Spot Mannen


Grønn kraft

Spot Web

Spotpris + 1,35 øre/kWh

Bestill Spot Web

bilde av overløp