Variabel

38,50 øre/kWh

Bestill Variabel

Fastpris 5 år

Bind prisen i lang tid

Bestill Fastpris 5 år

Fastpris 3 mnd

Sikre deg mot de høye vinterprisene

Bestill Fastpris 3 mnd

Spot Mannen

Fornybar energi

Bestill Spot Mannen


Grønn kraft

Spot Web

Spotpris + 4,22 øre/kWh

Bestill Spot Web

Les siste nytt fra Rauma Energi

Her får du en oversikt over de siste sakene våre

bilde av overløp