Spot Romsdalseggen

Følger spotprisen

Bestill Spot Romsdalseggen

Fastpris 1 år

38,36 øre/kWh

Bestill Fastpris 1 år

Variabel web

Mer stabil enn spot

Bestill Variabel web

Spot Mannen

Fornybar energi

Bestill Spot Mannen


Grønn kraft

Spot Web

Spotpris + 3,36 øre/kWh

Bestill Spot Web

bilde av overløp