Standard variabel kraftpris

Avtale der prisene justeres i takt med markedet.

Gjeldende pris:

Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 63,85 øre/kWh (Ny pris fra 17.05: 69,48 øre/kWh).
Midt- og Nord-Norge (NO3/NO4): 49,98 øre/kWh. (Ny pris fra 17.05: 59,29 øre/kWh).
  • Prisen justeres etter strømmarkedets bevegelser
  • Unngår de største pristoppene som spot-prisavtaler gir

Standard variabel kraftpris er den den tradisjonelt mest vanlige strømavtalen. Prisen på standard variabel kraftpris justeres med varierende frekvens – typisk 10–20 ganger i året. Prisen baseres på utviklingen i kraftmarkedets innkjøpspriser i de ulike områder. Med denne avtalen unngår man de største utslagene i prisen som spot-prisavtaler gir.

Rauma Energi Kraft informerer om prisendringer før de trer i kraft. Dette skjer på vår hjemmeside. Du kan også bestille direktevarsel på din side. Kontraktene har ingen bindingstid.

Fastbeløp pr mnd er kr 29. Alle priser er inkludert mva.

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:


Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.