Standard variabel kraftpris

Avtale der prisene justeres i takt med markedet.

Gjeldende pris:

Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 54,61 øre/kWh
Midt- og Nord-Norge (NO3/NO4): 54,61 øre/kWh
Prisene gjelder fra 17.01.2020. Følgende pris blir gjeldende fra 28.01.2020: 47,11 øre/kWh

  • Prisen justeres etter strømmarkedets bevegelser
  • Unngår de største pristoppene som spot-prisavtaler gir

 

Standard variabel kraftpris er den den tradisjonelt mest vanlige strømavtalen. Prisen på standard variabel kraftpris justeres med varierende frekvens – typisk 10–20 ganger i året. Prisen baseres på utviklingen i kraftmarkedets innkjøpspriser i de ulike områder. Med denne avtalen unngår man de største utslagene i prisen som spot-prisavtaler gir.

Rauma Energi Kraft informerer om prisendringer før de trer i kraft. Dette skjer på vår hjemmeside. Du kan også bestille direktevarsel på din side. Kontraktene har ingen bindingstid.

Fastbeløp pr mnd er kr 29. Alle priser er inkludert mva.

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:

Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.